I samband med Dagens Medicins artiklar om klädsvinnet på sjukhuset fick vi ett brev från en av våra läsare. Hon berättade om hur hon som säkerhetssamordnare löste mysteriet med de försvunna personalkläderna på Blekingesjukhuset på 90-talet.

 

I slutet på 1990-talet (om jag minns rätt) så hade vårt sjukhus, Blekingesjukhuset, samma problem - personalkläder som aldrig räckte till. Vi gjorde så att städledare granskade alla klädskåps lås för att se om de verkade orörda och var dammiga. De som bedömdes vara det, satte vi upp anslag på, att innehavaren fick x antal veckor på sig att tömma skåpet och lämna det olåst eftersom det verkade oanvänt. Vi skickade också ut meddelande till alla chefer om vad som var på gång så att de hade möjlighet att förvarna personalen - även de som av någon anledning var tjänstlediga. Denna förhandsinformation var nödvändig för att vi inte genom att bryta upp skåpen skulle begå en brottslig handling.

Många skåp åtgärdade personal själva, men många klippte vi upp hänglåset på. En del var tomma, men många hade bara lämnats med både smutsiga och rena personalkläder i + diverse annat sjukhusmaterial. Några skåp hade berg av smutsiga kläder inuti! Om jag minns rätt så hittade vi personalkläder för nästan 100.000 kr. Utöver det så rensade verksamheterna själva upp på mottagningar och avdelningar, där det ibland på expeditioner kunde/kan återfinnas smutsiga personalkläder.

Vi införde också ett ekonomiskt sanktionssystem för ej återlämnade kläder, nycklar och ID-kort, vilket gjorde att man var mer mån om att ta hand om det man ha.

Anna- Karin Hjelm, fd säkerhetsansvarig, numera brandskyddssamordnare på Blekingesjukhuset

 

Du läser Dagens Medicins artiklar om klädsvinnet i länkarna till höger.