Cirka 300 sjuksköterskor saknas på Karolinska universitetssjukhuset. Enligt Tv4:s Nyheterna Stockholm beror det delvis på att nyutexaminerade sjuksköterskor inte vill vikariera för lägre än 24 000 kronor i månaden. Karolinska sjukhuset ska betala som mest runt 22 000 kronor.

Henrik Almqvist, chefläkare i Stockholms läns landsting, ser att personalen får lösa arbetet på annat sätt, utan att patienterna ska bli lidande.

– Exempelvis kan en läkare ge injektioner och sätta dropp för att underlätta om det är lite för få sjuksköterskor under något pass, säger han till Nyheterna Stockholm.

Vårdförbundet i Stockholm ser dock dystert på konsekvenserna av sjuksköterskebristen.  

– Risken för patientskador, den säkra vården kan vi inte garantera. Vi jobbar väldigt hårt. Många patienter är svårt sjuka, de kanske har fått förflytta sig från andra sjukhus, vilket gör det väldigt äventyrligt att ha det på det här sättet, säger Eva Nowak, ordförande i Vårdförbundet Stockholm.