Apotekets förre vd Stefan Carlsson har i statens vård- och omsorgsutredning haft uppdraget att utreda myndighetsstrukturen på vård och omsorgsområdet. När utredningen nu presenteras står det klart att han inte valt den försiktiga vägen. Tio myndigheter samt föreningen Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB ska läggas ner och ersättas av fyra nya supermyndigheter.

– Den struktur vi har i dag har växt upp väldigt fragmentariskt. Det är mycket överlappning i dag som innebär att det görs mycket dubbelarbete på olika myndigheter. Det måste vara en mer renodlad struktur för att vi ska klara framtiden, säger Stefan Carlsson.

Den största av de fyra nya myndigheter han föreslår är ”Inspektionen för hälsa, vård och omsorg”. Den föreslås få drygt 1 000 anställda och ska förutom den tillsyn som i dag ligger hos Socialstyrelsen bland annat få ansvar för läkemedelsgodkännanden och den tillsyn som i dag finns hos Läkemedelsverket. Även Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd ska till stor del bakas in i den nya inspektionsmyndigheten.

Den andra stora myndigheten som Stefan Carlsson föreslår är ”Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg” med drygt 700 anställda. Den ska rymma den kunskapsstyrning som i dag finns inom Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Här hamnar också stora delar av de frågor som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, arbetar med i dag.

Därutöver föreslår Stefan Carlsson två mindre myndigheter. Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg föreslås bland annat få ansvar för att samordna alla IT-frågor för vård och omsorg. Myndigheten för välfärdsstrategi ska bland annat arbeta med öppna jämförelser, utvärdering och analyser. Denna myndighet tar också över de ansvarsområden som den nyligen bildade Myndigheten för vårdanalys har i dag.

Enligt utredningens förslag ska de nya myndigheterna finnas på plats redan den första januari 2014.

– De här förändringarna bör göras så fort som möjligt. Annars finns det en risk att det går i stå, säger Stefan Carlsson.

Stefan Carlsson tror att 20 procent, eller 500 tjänster, kan sparas in inom ramen för förslaget.