Mer än vart tredje barn i Italien föds genom kejsarsnitt. I Sverige är det ungefär var femte. Detta beror delvis på att kvinnor som tidigare har fött genom kejsarsnitt rutinmässigt gör det även nästa gång, uppger Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Men det medför ökade hälsorisker. Därför får forskare vid bland annat Sahlgrenska akademin, som ingår i forskningsprojektet Optibirth, tre miljoner euro från EU för att öka andelen vaginala förlossningar efter tidigare kejsarsnitt.

– Genom att ha kvinnans perspektiv i fokus och studera bland annat vårdrutinerna runt förlossningar vill vi öka förutsättningarna för kvinnor att föda normalt efter ett tidigare kejsarsnitt, säger Ingela Lundgren, barnmorska, forskare vid Sahlgrenska akademin och en av projektledarna, i ett pressmeddelande.