– Det var välbehövligt med en generell uppdatering av kompetensbeskrivningen. Nu har vi en utförlig beskrivning om vad just ambulanssjuksköterskor gör som är unikt, säger Beatrice Zsoka, ambulanssjuksköterska i Lund.

Den tidigare kompetensbeskrivningen gjordes av Socialstyrelsen 1997. Sedan dess har yrket utvecklats och beskrivningen var inte längre relevant för dagens ambulanssjukvård. Nu har en ny, utförlig beskrivning tagits fram av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS.

Beatrice Zsoka är ordförande i föreningens kompetensgrupp, som under två år arbetat med riktlinjerna för vad en ambulanssjuksköterska ska kunna. Bland annat handlar det om att vårda patienter i skiftande miljöer, snabbt prioritera vård i livshotande situationer och ha kunskap om patienter i alla åldrar och med olika hälsoproblem.  

– Ambulanserna har ju utvecklats från en transportorganisation till att vara som en liten akutmottagning. Vi i RAS anser att det ska finnas minst en specialistutbildad ambulanssjuksköterska i varje ambulans, säger Beatrice Zsoka.

Sedan 2005 har Socialstyrelsen föreskrivit att varje ambulans ska vara bemannad med en sjuksköterska. I nuläget är inte alla sjuksköterskor i ambulanserna specialistutbildade för ambulanssjukvård. Med den nya kompetensbeskrivningen finns nu en gemensam grund för likvärdig utbildning och vad en arbetsgivare ska kunna förvänta sig av en ambulanssjuksköterska inför anställning.