Öron-, näs- och halskliniken vid Skånes universitetssjukhus måste spara 15 miljoner kronor. För att kunna genomföra detta vill klinikledningen förlägga större delen av verksamheten till Lund.

Förslaget innebär att patienter med akuta åkommor kommer att kunna uppsöka vård i Malmö även i fortsättningen. All planerad mottagningsverksamhet ska dock ske i Lund. Det kommer bara att finnas vårdplatser i Lund, men tills vidare ska den dagkirurgiska operationsverksamheten finnas kvar i Malmö.

Planen är nu att förslaget diskuteras i kirurgdivisionens och sjukhusets ledningsgrupp. Det ska också samverkas med de fackliga organisationerna innan beslut fattas.

Dagens Medicin har sökt divisionens chef Harald Roos.