”Socialstyrelsen har uppmärksammat riskerna i och med att verktyget Pascal för dos-dispensering av läkemedel har införts. I takt med införandet har lex Maria-anmälningar och klagomål kommit till Socialstyrelsen”, skriver myndigheten i ett brev till alla kommuner och landsting.

I mitten av juni gjorde Socialstyrelsen en tillsyn där flera risker kom fram. Förutom svåröverskådliga underlag vid ordinationer och tröghet i systemet var det också tydligt att förskrivare och dosapoteken inte såg varandras problem och hade svårt att nå varandra när något var oklart.

Problemen i Pascal kan i förlängningen äventyra läkemedelsbehandlingen, skriver Socialstyrelsen, som ser det som nödvändigt att ”ha skärpt beredskap och observans i övergången med Pascal”.