Den 1 augusti tillträder Thomas Tegenfeldt som ny sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Thomas Tegenfeldt är avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet, utbildad narkosläkare och har tidigare bland annat varit klinikchef i Skellefteå, chefläkare i Västerbottens läns landsting och chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå.

– Jag har en blandad och bred erfarenhet från hälso- och sjukvården. Just det faktum att jag har jobbat med hälso- och sjukvården med olika aspekter som tillsyn, behörighet och riktlinjer kommer att vara en bra grund för att jobba som sektionschef för hälso- och sjukvård på SKL.

Vad var det som lockade dig till det nya jobbet?

– Jag har trivts väldigt bra med att jobba på Smittskyddsinstitutet och utveckla arbetet där. Att börja på SKL ger mig möjlighet att arbeta med mer övergripande och allmänna hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vilka frågor kommer att hamna högst på dagordningen i din roll som sektionschef?

– Det är de frågor som jag upplever att SKL redan jobbar med, så som tillgänglighet, patientsäkerhet och samverkan mellan huvudmän. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till ett positivt ledarskap. Hittills har jag ett gott renommé som jag hoppas kunna förvalta även på SKL. Ett gott ledarskap tycker jag är viktigt, exempelvis genom att involvera medarbetarna.

Hur gör man det?

– Framför allt genom att vara positiv och engagerad själv. Att vara mot andra så som du vill att de ska vara mot dig är min devis.