Även avtalet med Vision och Kommunal sägs upp.

I ett pressmeddelande uppger Region Skåne att det finns för många arbetstidsavtal i dag, ”vilket försvårar överblicken och administrationen och kan leda till att regionen inte kan erbjuda likvärdiga förutsättningar för likvärdiga uppdrag”.

Regionen vill därför skapa enhetliga regler och arbetstidsvillkor för alla sina anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, står det i meddelandet.

Enligt tidningen Vårdfokus har Vårdförbundet inte fått samverka frågan med Region Skåne.

De nya avtalen ska börja gälla från den 1 mars 2013.