Skadlig stress förekommer oftare inom vård och omsorg än inom de flesta andra näringsgrenar, konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny forskningsrapport.

Verket har tittat på stress i form av vad som kallas ”job strain”, där personer har höga krav på sig i arbetet i kombination med låg kontroll.

Av alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg bedöms andelen som utsätts för denna typ av stress uppgå till 40,7 procent, enligt de senaste siffrorna från 2009. Bara inom utbildning beräknas andelen kvinnor som utsätts för sådan stress vara högre, 47,1 procent.

Hur stor andel män inom vård och omsorg som utsätts för skadlig stress är okänt, eftersom gruppen innehåller för få individer för att Statistiska centralbyrån ska beräkna andelen.

Under 2007 dog 444 personer i arbetsrelaterad akut hjärtinfarkt. Arbetsmiljöverket beräknar att det innebär att ungefär 2 750 personer insjuknade i arbetsrelaterad infarkt samma år.

Andelen arbetsrelaterade strokefall kan vara så hög som 15 procent av samtliga strokefall, men både incidensen och dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat de senaste 10-15 åren. Därför tror Arbetsmiljöverket att antalet arbetsrelaterade dödsfall i hjärt-kärlsjukdom också kommer att minska generellt. Det gäller dock inte för vård och omsorg. Skälet är att så många arbetar inom vård och omsorg, men också att en hög andel arbetar skift och har en relativt pressad jobbsituation.