Sjuksköterskorna, som jobbar på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund, har tidigare protesterat mot vårdplatsbristen, skriver Vårdfokus.

Vårdplatsbristen har resulterat i ett ökat patientflöde och är en risk för personalens hälsa, enligt sjuksköterskorna. De har därför hotat med att frånsäga sig sitt driftsansvar, en uppgift som bland annat innebär att de ska täcka akuta vakanser och känna till allt om verksamheten.

Sjuksköterskorna vill bland annat vara anställda bara som driftsansvariga och därmed få en högre lön. De vill också vara fler än tolv, vilket de är i dag.

Ledningen undersöker möjligheten att anställa en särskild vårdplatskoordinator nattetid och försöker rekrytera mer personal.