Dansktalande läkare tjänstgör sida vid sida med svensktalande sjuksköterskor vid hembesök i Östra Göinge kommun. Detta sedan Region Skåne bytt entreprenör för hembesök till Falck Ambulans. Men språket är svårt att förstå, tycker sjuksköterskorna och ser det som en risk för patientsäkerheten, berättar P4 Kristianstad.

Sjuksköterskorna är också rädda för att förlora sin yrkeslegitimation om språkförbistringen leder till att något inträffar.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Monica Rask-Carlsson har skrivit ett brev till regionen för att påtala problemet.