Enligt en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort saknas 478 sjuksköterskor på akutsjukhusen i Stockholm i sommar.

– Man ser över personalmixen för att i någon mån ersätta sjuksköterskor med andra kategorier. Vi har bett alla geriatriska kliniker att öppna 25 platser till. Det kan vara aktuellt med satellitplatser, att en hjärtsjuk placeras på kirurgen om där finns plats, säger Henrik Almkvist, chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, till DN.

Flera av sjukhusen erbjuder extrabetalt för den som flyttar semestern till en senare tidpunkt. Enligt ansvariga på Södersjukhuset har ett tiotal sjuksköterskor nappat på att få 5 000 kronor extra per semestervecka och 20 000 om de tar ut hela semestern utanför sommaren.