En patient på Sahlgrenska universitetssjukhuset flyttades från intensivvårdsavdelningen till en vanlig vårdavdelning. Men personens tillstånd blev sämre och de vitala funktionerna försvagades. Den ansvariga sjuksköterskan lade inte märke till vad som hände med patienten. Enligt Aftonbladet reagerade övrig personal på att sjuksköterskan verkade nonchalant, frånvarande och avskärmad.

Patienten flyttades efter att annan personal slagit larm över till intensiven igen. Sjuksköterskan gjorde ett drogtest som enligt SVT Västnytt visade positivt för cannabis. Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.