Årets löneöversyn slutade på 1,7 procent för Vårdförbundets medlemmar i Region Skåne. Ett resultat som är långt ifrån bra, enligt Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet i Skåne.

– Trots fagra löften lägger Region Skåne sig mer än en procentenheten under det så kallade riktmärket. Vi betackar oss för en sådan användning av sifferlösa avtal, säger han till tidningen Vårdfokus.

Mats Runsten framhäver att det saknades en dialog mellan parterna under löneöversynen, vilket han menar är en förutsättning för att ett sifferlöst avtal ska fungera. Han tolkar resultatet som att de kvinnodominerade yrkesgrupper med högskoleexamen som Vårdförbundet representerar värderas lägre än jämförbara manliga varianter.

 Vårdförbundet i Region Skåne visade sitt missnöje genom att reservera sig i överläggningprotokollet från löneöversynen. Förbundet har efterlyst en trovärdig analys av medlemmarnas lönestruktur ur ett jämställdhetsperspektiv. Vårdförbundet i Skåne vill också veta hur den senaste löneöversynen kan komma att påverka rekryteringen inom regionen.