Västra Götaland har valt att satsa extra pengar på 11 yrkesgrupper där kvinnor dominerar, som till exempel sjuksköterskor, dietister, logopeder och arbetsterapeuter. I dessa grupper är lönen lägre än yrkesgrupper där flest män arbetar, trots att utbildning och arbetsbörda är likvärdig.

Men nu ska skillnaderna jämnas ut med hjälp av pengar från landstinget. En av anledningarna är att göra yrkena mer attraktiva för unga.

– Den offentliga sektorn har höga pensionssiffror inom kort och vi måste kunna rekrytera unga till välfärdsjobben, säger Karin Engdahl, regionråd för socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.