Frågan om vård för papperslösa har dragits i långbänk sedan regeringens utredare Erna Zelmin presenterade sitt förslag för drygt ett år sedan. Hon föreslog att alla asylsökande, papperslösa och gömda skulle få rätt till vård på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Men så långt går inte regeringen och Miljöpartiet i det förslag som nu presenteras.

Papperslösa och gömda barn och ungdomar under 18 år ges rätt till subventionerad vård på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Det är samma regler som gäller för asylsökande barn i dag. När det gäller vuxna papperslösa och gömda får de rätt till subventionerad omedelbar vård som inte kan anstå. Även detta är samma regler som gäller för asylsökande idag.

Socialminister Göran Hägglund (KD) har tidigare sagt sig stå bakom Erna Zelmins förslag och beskrev överenskommelsen som en ”kompromiss” när den presenterades på torsdagsmorgonen. Vid hans sida stod migrationsminister Tobias Billström (M) som tidigare motsatt sig vård för papperslösa och gömda. Men efter att Miljöpartiet hotat med att lämna den migrationspolitiska överenskommelsen med regeringen lyckades partierna komma överens.

– Vi tar ett viktigt steg med den här överenskommelsen, sa Miljöpartiets språkrör Åsa Romson på presskonferensen.

Rätten till vård för papperslösa och gömda har engagerat många vårdanställda och både Läkarförbundet och Vårdförbundet har ställt sig bakom kraven på utökad rätt till vård. Göran Hägglund hoppas att överenskommelsen ska underlätta för vårdpersonalen.

– Det är viktigt med tydliga besked till vårdpersonal och landstingsledningar om vad som gäller, säger Göran Hägglund.

Flera landsting har valt att gå längre än vad regeringen och Miljöpartiet gör i sin överenskommelse. Sörmland beslutade nyligen att gömda och papperslösa ska ha rätt till vård på exakt samma villkor som andra invånare i landet. Enligt Göran Hägglund är det även i fortsättningen fritt fram för landstingen att vara mer generösa än vad lagen kräver.

– Landstingen kan bibehålla de regler de infört och lägga sig på en högre nivå om de vill, säger Göran Hägglund.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft från den första juli 2013. I årets höstbudget ska regeringen presentera en kalkyl över hur mycket reformen förväntas kosta.