Den palliativa vården ser olika ut beroende på var i landet du bor. Antalet platser för specialiserad palliativ vård kan variera mellan 7 och 107 per 1 000 avlidna beroende på i vilket län du befinner dig, enligt Nationella rådet för palliativ råd.

För att jämna ut skillnaderna har Socialstyrelsen presenterat nya rekommendationer för kommuner och landsting. En av dessa är att all vård- och omsorgspersonal ska vidareutbildas inom palliativ vård.

– För att alla ska kunna få god vård vid livets slut, oavsett ålder, medicinsk diagnos och bostadsort krävs det att all personal har grundläggande kompetens inom området, säger Carina Gustafsson, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Eftersom bara var femte palliativ patient fick sin smärta bedömd systematiskt under sin sista vecka i livet under 2011 vill Socialstyrelsen också att sjukvården regelbundet använder sig av skattningsinstrument.