Bakom förslaget står vårdproduktionsberedningen i Region Skåne, som nu skickat ärendet vidare till regionstyrelsen och regiondirektören, uppger Skånska Dagbladet.

För två år sedan invigdes den sju våningar höga akutbyggnaden, som nu kan bli åtta våningar hög. Detta, tillsammans med en ombyggnad av andra våningar, ska tillföra ytterligare 40 vårdplatser.

– Vi har länge haft ett skriande behov av vårdplatser på sjukhuset över lag, men framför allt på akuten som har ett enormt inflöde av patienter. Inte minst äldre patienter, som både använder sjukhuset för akuta behov men även som närsjukhus för snabb medicinsk vård, säger Ingrid Lennerwald (S), vice ordförande i vårdproduktionsberedningen, till Skånska Dagbladet.

Planeringsarbetet beräknas kosta 10 miljoner kronor. Vad bygget ska kosta är dock oklart.