Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har valt att gå på Socialstyrelsens linje och återkallar nu sjuksköterskans legitimation, berättar Skånska Dagbladet.

Sjuksköterskan ska under flera års tid ha missbrukat både alkohol och läkemedel. Hon ska även vid flera tillfällen ha anmälts till Socialstyrelsen. Bland annat har en chefläkare på ett sjukhus bedömt kvinnan som en direkt fara och oförmögen att arbeta som sjuksköterska på ett bra sätt.

Kvinnan har yrkat på att få behålla sin legitimation då hon påbörjat en tolvstegsbehandling, men alltså fått avslag.