Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska Socialstyrelsen ta fram ett utbildningspaketet för fortbildning av vårdpersonal. Syftet är att förbättra bemötande och relationer med patienterna.

Vid dagens regeringssammanträde avsatte regeringen fyra miljoner kronor för detta pilotprojekt.

Utbildningspaketet ska bland annat ge kunskap om aktuell lagstiftning, sambanden mellan diskriminering, social utsatthet och ohälsa, samt vikten av att uppmärksamma patientens egna önskemål.

Brister i bemötande inom sjukvården var något som i fjol pekas ut som ett problem i Socialstyrelsens rapport Ojämna villkor för hälsa och vård. Med satsningen vill regeringen försöka lyfta bemötandefrågorna.