Publicerad 2012-02-15 Nyheter

Många svåra vårdbeslut vid livets slut

Bild: Photos.com

Vård i livets slutskede handlar om mycket mer än att lindra med läkemedel. Nu visar en studie att vårdpersonal fattar en mängd komplexa beslut för att tillgodose den döendes behov.

Det är bland andra Olav Lindqvist, sjuksköterska i grunden och forskare vid Karolinska institutet, som har tittat närmare på vad vårdpersonal gör under en patients sista dagar eller timmar i livet förutom att administrera läkemedel.

- Vi vet en hel del om den farmakologiska behandlingen. Men om den delen av vården som inte bygger på läkemedel vet vi mindre, säger han.

I studien, som omfattar nio olika länder, lät forskarna personal i specialiserad palliativ vård brainstorma kring hur de tar hand om någon som ligger för döden.

Forskarna sammanställde aktiviteterna till en lista som sattes upp och så fick vårdpersonalen fylla på med fler saker under tre- fyra veckor.

Det resulterade i en lista med nästan 1 000 olika vårdaktiviteter. 80 procent kom från omvårdnadspersonal, framför allt sjuksköterskor. 15 procent kom från läkare och 5 procent från andra yrkeskategorier, inklusive volontärer.

Vad var det då för aktiviteter?

Oftast handlade det om att ge kroppsvård och beröring. Till exempel att hålla patientens hand, ge munvård eller att se till så att patienten hade det så bekvämt som möjligt med olika sorters kuddar.

Andra viktiga områden handlade om att skapa en behaglig, trygg och estetisk miljö eller om ritualer kring döendet och döden.

Här kunde det handla om att en döende patient fick ha sina tofflor nedanför sängen trots att han inte längre kunde gå, eller om att öppna dörren eller fönstret när någon hade dött, för att släppa ut själen.

Enligt Olav Lindqvist visar studien att annan vård än läkemedelsbehandling i livets slutskede bygger på en rad komplexa och sofistikerade ställningstaganden från vårdpersonalens sida.

Beslut behöver fattas om vad som ska göras och vad man ska avstå från att göra. Det handlar också om att ta ställning till när, hur och varför något ska göras.

- Arbetet med att tillgodose behoven innebär så väldigt mycket mer än det man kanske föreställer sig utifrån, säger Olav Lindqvist.

Han nämner just munvård som en viktig del i vården av en döende person.

- Det får sannolikt den döende att må bättre och underlättar kanske också kontakten med anhöriga eftersom det är svårt att sitta nära någon som luktar illa ur munnen. Men vad händer om patienten biter ihop och vägrar munvården? Då har vi ett etiskt dilemma som vårdpersonalen måste hantera, säger Olav Lindqvist.

Studien ingick i ett treårigt EU-projekt, Opcare9.

Läs studien:

Kommentarer


kommentarer

Senaste från

Senaste Forskning

Senaste Karriär

Senaste Vard

Ulf Gustafsson.

Patienter omhändertagna enligt protokoll levde längre

Kirurgveckan 2014. Dricka energidryck före och sna...

Urinprov kan leda till felbehandling

Personer på äldreboenden behandlas ofta i onödan m...

Napp sinkade amning hos prematura

Även för tidigt födda barn kan få svårare att ta b...

Så många sjuksköterskor fick en norsk legitimation

Runt 1 300 svenska sjuksköterskor kvitterade i fjo...

Sjuksköterskor med nya titlar intar vården

I år examineras de första specialist­sjukskötersko... 1

Hög sjukfrånvaro bland vårdpersonal

Många som arbetar med att ta hand om andra har sjä...

Nyfödda smittade med MRSA

Tre fall av MRSA-smitta har upptäckts hos personer...

Hög sjukfrånvaro bland vårdpersonal

Många som arbetar med att ta hand om andra har sjä...

Kräm lindrar ont när spiral sätts in

Snart kan det göra mindre ont att sätta in spiral....

Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna