– Det är en ren katastrof, säger medicinsk ledningsansvarig överläkare Lena Hjelmérus.

Nya problem har uppstått med Pascal, det ordinationssystem för dosläkemedel som nu införts i hela landet. Lena Hjelmérus, medicinsk ledningsansvarig överläkare i Stockholms läns landsting, tyckte att trasslet med Pascal redan var mer än nog, då hon upptäckte en ny allvarlig brist i systemet. När man öppnar ett eget konto i Pascal krävs att man lämnar sin personliga förskrivningskod, berättar hon.

– När jag öppnar och skriver ut en patients dosrecept syns med ens koderna hos alla som förskrivit medicin till patienten. Det är rent regelvidrigt, säger hon.

Enligt Lena Hjelmérus innebär det att alla som kommer åt en utskrift av patientens läkemedelslista får tillgång till koderna och därmed kan använda dem för att själva skriva ut medicin.

I det gamla systemet Apodos stod namn och arbetsplatskod. Koderna läkarna får för förskrivning lämnas i ett rekommenderat brev från Socialstyrelsen. Läkaren lämnar sedan koden till apoteket i samband med receptförskrivning.

– Koden får absolut inte visas offentligt, betonar Lena Hjelmérus. Men det som tidigare var hemligt läggs nu ut till allmän beskådan i utskriften. I och med att också gamla recept samlas och visas i Pascal, blir det många koder som plötsligt blir offentliga, säger Lena Hjelmérus, som nu anmält systemet till Socialstyrelsen.

Inera AB rår inte över frågan, enligt Ineras vd Ellen Hyttsten, som hänvisar till Apoteksservice AB.

– Jag kan tycka att det är olyckligt men det är ingen katatrof, säger Ylva Hambraeus Björling, vd Apoteksservice.

Men risken att andra förskrivare använder koden är begränsad, hävdar hon.

– Så länge man förskriver elektroniskt måste man ha ett id för att logga in och ordinera medicin.

Apoteksservice ansvarar för att lagra dosrecepten, men frågan om hur mycket information  som ska visas är upp till varje receptansvarig,  enligt Ylva Hambraeus Björling.

– Det är Läkemedelsverket som får besluta om lagringen sker på ett säkert sätt, säger hon.