Högskoleverkets beslut om examensrätt blev en bonus för högskolan. Ansökan gällde utbildningen för hälso- och sjukvård för barn som är tänkt att starta hösten 2013. Men Högskoleverket bedömer att högskolan kan utbilda sjuksköterskor i alla de elva specialinriktningar som finns.

– Det innebär att vi kan utveckla specialistutbildningar inom de områden där vi har ett tillräckligt ämnesdjup här på Högskolan i Skövde, säger Karin Enskär, professor i omvårdnad, ett pressmeddelande.