Rekryteringen av sjuksköterskor inför sommaren har ställt frågan om dimensioneringen av utbildningen på sin spets. För det är inte enbart studentupproret, med kravet på en ingångslön på minst 24 000 kronor i månaden, som har gjort det svårare att bemanna sommarsjukvården.

De senaste tre åren har 400–500 färre sjuksköterskor fått examina jämfört med rekordåren 2005 och 2006, enligt Högskoleverket.

  • 2011 blev 4 185 sjuksköterskor klara med sin grundutbildning.
  •  2006 blev hela 4 526 personer klara.

I förra höstens budget lovade regeringen en stor utbyggnad med minst 700 nya utbildningsplatser. Men ännu efter tio månader har utbildningsminister Jan Björklund (FP) inget besked om när satsningen kan börja.

– Vi får avvakta höstens budget som läggs i september. I teorin är det fullt möjligt att satsningen förverkligas 2013, säger Elin Boberg, pressekreterare vid utbildnings­departementet.

Enligt Högskoleverket är det svårt att bedöma hur lång tid det kan ta att få till utökningen av utbildningen. Det beror inte minst på att de nya platserna ska skapas genom omfördelningar av resurser.

– Det finns inga nya pengar i satsningen, då är det sannolikt att den tar längre tid, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.

Helena Fristorp, personalchef vid Länssjukhuset i Kalmar, anser att det är mycket angeläget att sjukhuset får en påfyllnad av nya sjuksköterskor.

– Som alla andra har vi pensionsavgångar framför oss, vi vill gärna ha in fler yngre kollegor, säger hon.

Men i dagsläget har sjukhuset i Kalmar större behov av specialistutbildade sjuksköterskor än grundutbildade.

– Det är särskilt tydligt när vi bemannar i sommar. På några ställen måste vi be specialistsjuksköterskor att förskjuta semestern och betala för det, säger hon.

Det gäller bland annat på kvinnokliniken, dialysen och radiologen. För varje framflyttad vecka får sjuksköterskan en extra grundlön.

Per-Olof Blomqvist, HR-chef på Sahlgrenska, anser att det är svårt att bedöma det framtida behovet av sjuksköterskor.

– Hittills har vi inte haft några problem att rekrytera sjuksköterskor. Det är den här sommaren som varit extrem, säger han.

Men det ökade antalet pensioneringar talar för att det behövs fler nya sjuksköterskor även på Sahlgrenska, anser han.