”När vårdavdelningar stänger för att arbetsgivarna inte kan attrahera personal blir det ett patientsäkerhetsproblem, och ansvaret för det vilar på arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationen SKL”.

Det skriver nio sjuksköterskestudenter från olika högskolor och universitet i en debattartikel i Aftonbladet.

Sommaren närmar sig och effekten av sjuksköterskestudenternas löneuppror runt om i landet blir allt mer märkbara. Trots bristen på sjuksköterskevikarier hörs lite från arbetsgivarsidan, tycker debattörerna.

Kravet på en ingånglön på 24 000 kronor för sjuksköterskor har skapat oro i landstingsvärlden, men är högst rimligt, anser de. Det visar hur viktiga sjuksköterskor är. Dock förvånas de av tystnaden från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting. Liksom att landstingen väljer att anlita rekryteringsföretag för mångmiljonbelopp för att klara sommarens bemanning.

”Den fråga vi ställer oss är om detta är en ansvarstagande personalpolitik, och vi hyser en stilla undran om det är ett ansvarsfullt sätt att använda medborgarnas skattepengar?” skriver de i Aftonbladet.