I dag tjänar många kvinnor inom Region Gotland lägre än män. Men nu ska regionen försöka göra något åt detta, berättar Sveriges Radios Gotlandsnytt.

De stora löneskillnaderna finns främst bland högskoleutbildade, där ingenjörer har högre snittlöner än exempelvis sjuksköterskor. En halv procent av lönesumman vid regionen ska fördelas, 700 000 kronor per månad. Men Linda Eklund, ordförande i Vårdförbundet Gotland, tror inte att insatsen kommer att räcka.

– Det här ju ett strukturproblem som jag inte tror att man kommer till rätta med genom årliga löneöversyner, utan det krävs något mer. Dels krävs det en samhällsatsning i Sverige för att komma till rätta med kvinnornas löner. Lokalt är jag övertygad om att det krävs riktade resurser, jämställdhetspengar, som just riktar sig mot de här grupperna, säger hon till Gotlandsnytt.