Totalt 5 824 personer har sökt till läkarprogram som sitt förstahandsval inför höstterminen, enligt färsk statistik från Högskoleverket. Det är en ökning med tre procent jämfört med samma period förra året.

Till sjuksköterskeprogram har totalt 9 597 personer sökt i första hand, vilket är en ökning med fyra procent.

Antalet förstahandssökande till sjukgymnastprogrammet har dock minskat med tio procent jämfört med förra året.

– Över tid ser vi ingen nedåtgående trend. Vår bild är att vi fortfarande har ett högt söktryck till sjukgymnastprogrammen och att det är ett populärt yrke. Det här är en dipp som vi måste följa upp, säger Anna Hertting, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.

Hon tror att dippen delvis kan bero på en undersökning som Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, presenterat och som fick genomslag i media. Den visar att sjukgymnaster och arbetsterapeuter har lägre nettoinkomst under ett liv än många andra yrken.

– Det är en tuff utbildning och lönebildningen är låg. Samtidigt ser vi hur exempelvis fler män söker sig till utbildningen, säger Anna Hertting.

I en period av många omstruktureringar brukar det också bli ett mer darrigt läge för sjukgymnaster.

– Som förbund ser vi en ökad kunskap om rörelsens betydelse och för den kunskap vi erbjuder. Det är en positiv utveckling för vår yrkesgrupp.

Bland de stora yrkesexamensprogrammen har antalet förstahandssökande procentuellt sett ökat mest till olika lärarprogram. Den största ökningen har skett till ämneslärarprogrammen, där 40 procent fler än förra året har angett det som sitt förstahandsval.

Nära 358 000 personer har sökt en utbildning vid universitet och högskolor till hösten. Det är en ökning med drygt 3 procent jämfört med höstterminen 2011.