Antalet heltidstjänster på Akademiska sjukhuset skulle minska med 300 under 2012 och 2013. Utvecklingen har dock gått i motsatt riktning, berättar Sveriges Radios Upplandsnytt.

Under årets första fyra månader har siffran ökat med motsvarande 73 heltidstjänster. Detta ska bland annat bero på att Akademiska sjukhuset har infört fler vårdplatser för brännskador och neurokirurgi.

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, tror inte att det går att minska personalen enligt den plan som finns på sjukhuset.

– Jag ser inte att det kan göras enkelt utan man måste kanske göra destruktiva åtgärder. Jag har svårt att se hur det skulle gå att göra det med bibehållen vårdkvalitet, säger han till Upplandsnytt.