Dagens modell med rikssjukvård har fem år på nacken. Nu gör Socialstyrelsen en särskild översyn av arbetet kring rikssjukvård.

– Efter fem år är det dags att göra en ordentlig genomlysning av verksamheten och se hur vi kan bli bättre på att arbeta inom området högspecialiserad vård i stort, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Rikssjukvård innebär att avancerad hälso- och sjukvård koncentreras till ett eller två regionsjukhus i landet. Detta ska höja den medicinska kompetensen, öka effektiviteten och stärka patientsäkerheten, skriver Socialstyrelsen.

Lena Weilandt, chef för enheten för nationella riktlinjer vid Socialstyrelsen, är ordförande i den särskilda projektgrupp som även ska undersöka om det skulle gå att integrera rikssjukvården med avdelningen för kunskapsstyrning.

Gruppen ska slutredovisa sitt arbete senast den 17 december.