Gamla recept förs in i det nationella ordinationsverktyget Pascal. Det innebär att pågående och avslutade ordinationer, recept som inte tagits ut och inaktuella vid-behovs-ordinationer förs in som pågående aktuella ordinationer i systemet, står det i anmälan.

Chefläkarna inom Landstinget i Kalmar län ser riskerna med Pascal som ett allvarligt patientsäkerhetsproblem. Risken för felmedicinering och allvarliga skador bedömer de vara stor.

– Vi har gått ut med information brett inom regionen och diskuterat problemet med Inera AB, som utvecklar Pascal. Vi kommer att vara restriktiva med att ta upp nya patienter i dos-systemet, säger Bengt Öberg, chefläkare på primärvårdsförvaltningen till Dagens Medicin.

Inera AB:s vd Ellen Hyttsten uppger att hon inte kan kommentera lex Maria-anmälan. Däremot kommenterar hon Pascal och läget generellt.

– Det är inte bara vi som har ansvar för Pascal, utan även Apotekens service AB. Vi försöker åtgärda det som är vårt ansvar, säger hon.