Sjukhuset ska förnyas i flera etapper fram till 2020 till en total kostnad på 6,2 miljarder kronor. I förra veckan gav Uppsala läns landstingsstyrelse klartecken för den första etappen med en nota på cirka 1 miljard kronor. Samtidigt pågår ett arbete med omfattande besparingar på sjukhuset, där bland annat 300 heltidstjänster ska försvinna. Det kanske kan tyckas märkligt, säger Ludvig Larsson (FP), produktionsstyrelsens ordförande. Men beslutet om en renovering har dröjt alldeles för länge och därför var det dags att göra något, menar han.

– En stor del av sjukhuset är 40 år gammalt eller äldre. Det har blivit för dyrt att lappa och laga. Det här är naturligtvis en del i en långsiktig och strategisk satsning, där vi ser att Akademiska sjukhuset kommer att vara ett viktigt sjukhus även i framtiden. Därför satsar vi ordentligt på att renovera, säger han.

Sjukhuset ska spara. Samtidigt vill ni renovera sjukhuset för flera miljarder kronor. Vad säger ni till dem som har svårt att förstå det?

– Det är två skilda delar. Kostnadsanpassningen handlar om att få ordning på Akademiska sjukhusets kostnadsutveckling och se till att sjukhuset håller de budgetramar som finns. Om- och nybyggnationen är en del i att Akademiska sjukhuset ska vara framgångsrikt även i framtiden. En del av den ökade kostnaden kan vi hämta hem genom att ha mer ändamålsenliga lokaler. Det kommer att leda till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö, men även en bättre miljö för patienten.

Hur pass säkert är det att prislappen stannar vid 6,2 miljarder kronor?

– Vi är så säkra som vi kan bli på det. Hela projektet sträcker sig fram till 2021. Ett skäl till att det här arbetet har dragit ut på tiden är att vi ville ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det handlar om mycket pengar. Den första etappen är vi säkra på för att den ligger så pass nära i tiden. Kostnaderna för de kommande etapperna känner jag mig också trygg med eftersom vi har ett genomarbetat underlag.

Den första etappen, där två av Akademiska sjukhusets huskroppar ska totalrenoveras, ska nu upphandlas.

Ett teknikhus ska byggas för att rymma exempelvis ström och kylanläggningar, så att verksamheten kan bedrivas på de våningsplan där renoveringen inte pågår. Första spadtaget till det nya teknikhuset tas den 10 maj.