En patient som vårdats på en av Karolinska universitetssjukhusets avdelningar i Solna i februari visade sig bära på Tbc. Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket har cirka 30 medarbetare på sjukhuset blivit exponerade för smittan. De har informerats, liksom vårdhygien och tbc-mottagningen.

Eftersom tbc-risken inte var känd medan patienten vårdades på avdelningen har inga särskilda åtgärder vidtagits innan patientens provsvar för tbc visade sig vara positivt, enligt anmälan.

Turberkulos, tbc, är allmänfarlig sjukdom och måste anmälas till smittskyddsläkare i landstinget och Smittskyddsinstitutet. Enligt Smittskyddsinstitutet utvecklar cirka en av tio smittade individer med normalt immunförsvar sjukdom. Det brukar i så fall oftast ske inom två till fem år efter smittotillfället. Cirka 500 tbc-fall per år anmäls i Sverige.