Öppet brev till socialminster Göran Hägglund (KD): 

Sjukvården tar ansvar för fetman. Vi som arbetar inom sjukvården försöker varje dag att städa upp i det moderna samhällets fotspår, med motiverande samtal, fetmaoperationer, knäoperationer med mera. Samhället är för bekvämt!

Det är inte läkarnas auktoritet som ska skapa smala nya människor. Människor har gener som utvecklats under tusentals år. Överlevnadsstrategin att vila, äta sötsaker och ta för sig så mycket man orkar äta för att slippa äta ihjäl var bra för 100 år sedan och bakåt i tiden och i samhällen med litet föda. Vi har de gener vi bär på. Det betyder att man varje dag måste tala om för hjärnan att impulserna är fel.

Att äta är ångestdämpande för stunden. Att dricka är ångestdämpande för stunden. Att röka är lugnande och kanske också "coolt" för stunden, men strax får man dåligt samvete och till och med ångest. Göran Hägglund - ingen vill vara tjock, ingen vill vara missbrukare. Alla vill vara smala, friska, rika, glada och lyckliga. Alla måste ta ansvar!

Men hur lätt är det att bara byta vanor?

Vi som är distriktssköterskor på vårdcentraler och i skolor lägger ner allt större del av vår verksamma tid på att främja livsstilsförändringar. Vi har dagligen långa motiverande samtal med människor för att motivera till vinster och fördelar med att sluta röka, sluta använda droger, sluta dricka för mycket och sluta överäta. Vi skriver ut recept för fysisk aktivitet och lotsar människor till gym och friskvårdsanläggningar. Alla ska röra på sig mer!

Något litet politiskt beslut borde väl kunna ingå i politikernas ansvar. Vad menar du Göran Hägglund, med politikern som tar ansvar ”utan pekpinnar” medan läkarna ska ta större ansvar genom att använda ”den vita rockens auktoritet”? Varken läkarna eller sjuksköterskorna är auktoriteter med vita rockar på detta gammaldags vis längre. Vi inom sjukvården försöker i första hand förmedla kunskap om hälsa och sjukdom, ta fram individens egna resurser och motivationsfaktorer till att just ändra vanor med målet att förebygga ohälsa och återvinna och behålla hälsa!

Vi som arbetar i vården har i dag alla möjliga färger både på kläder och hudfärg. Att motivera till minskad fetma görs genom att skapa förtroende och förståelse samt att se om personen är beredd, motiverad och säker på att lyckas förändra något i sin livsstil.

Vi distriktssköterskor och sjuksköterskor tar för varje år allt mer tid och ett allt större ansvar i vården för att just förebygga skadeeffekter av tobak, alkohol och felnäring. Vi distriktssköterskor har daglig kontakt och livsstilssamtal med människor med oro, ångest och störda beteenden. Detta gäller alla åldrar.

Du har glömt vår yrkeskår, där vi som spindeln i nätet arbetar i hemmen och motverkar ohälsa. Kåren krymper. Vi har nya epidemier jämfört med när distriktssköterskan började sin gärning under TBC och spanska sjukan på 1920-talet. I dag är det fetma, stillasittande, demenssjukdomar, ensamhet, oro, ångest, depressioner, övervåld och nya hygienproblem med resistenta bakterier och svårtydda pandemier. Vi vaccinerar mot sjukdom men vi kan inte vaccinera mot fetman.

Sjukvården arbetar efter politiska beslut och ersättningssystem som skapas av landstingens politiker. I Stockholm premieras besök hos läkarna och distriktssköterskan missgynnas med tid och ekonomi. Vi måste prestera fler besök på kortare tid för att vara lönsamma, trots att vi har ofta mindre än halva lönen jämfört med läkarna. Men det är vi som med fyra års högskoleutbildning har kompetens att hjälpa till med livsstilsförändringar, att stötta unga som gamla, barn som vuxna. Ge vården tid och pengar så kan ni slippa era pekpinnar när vi ska städa efter era beslut.

Vi menar att politikerna absolut har ett ansvar att hjälpa till att skapa ett smalare och friskare samhälle. Börja med att hjälpa barnen, Göran Hägglund. De ska inte behöva vara feta.  Vilket samhälle vill vi ha? Jo ett friskare, vänligare och smalare.

Vi vill se skolgymnastik åt alla tre gånger i veckan. Låt alla barn promenera i trygga "gåtåg" till skolan.

Servera riktig husmanskost i skolmatsalen för alla barn, i stället för snabbmat och matkuponger till närliggande snabbmatskedja.

Just skolmaten och skolgymnastiken är de enskilt viktigaste faktorerna för friskare barn, bättre presterande elever och grund till ett mer jämlikt samhälle. Ge barn ungdomar, studerande, arbetslösa och pensionärer mycket stor rabatt på biljetter på kommunala färdmedel – eller varför inte låta dem åka gratis som i flera andra europeiska städer.

Skapa riktiga och säkra bilfria cykelbanor, som inte plogas över med snö på vintern.

Ge statligt bidrag till arbetsgivarna att dra av för friskvård med fysisk aktivitet för sina anställda med en timme per vecka.

Skapa Kultur på recept. Detta skulle medföra mer glädje och mer aktiviteter. Ta till exempel dans och musik, som bevisligen kan minska depression, ångest och övervikt.

Göran Hägglund, du bör även se till att stärka och fortsätta ge distriktssköterskorna resurser till fortsatt arbete med livsstilsfrågor. Vår yrkesgrupp kan redan utföra detta viktiga arbete till en låg kostnad.