Enligt statistik från Försäkringskassan över beviljade arbetsskador under åren 2005/2006, fick 31,7 procent av de män som sökte ersättning, jämfört med 14,7 procent av kvinnorna. Samma år beviljades 8 procent ersättning inom vård och omsorg, motsvarande siffra för gruv och bygg var 44,6 procent.

Jag är man och legitimerad sjuksköterska med nästan tre decenniers erfarenhet inom vården, och jag upplever situationen som djupt diskriminerande för mina kvinnliga kollegor. För ingen kan påstå att samma usla avtalsvillkor skulle accepteras bland försäkringstagarna inom något mansdominerat yrke som exempelvis bygg- och industriarbete.

AFA Försäkring försäkrar hundratusentals anställda inom vården via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringsvillkoren har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. Problemet är att Sverige har en arbetsskadeförsäkring och praxis som upparbetats under decennier utifrån traditionellt mansdominerade yrken.

Enligt dagens villkor så betecknas exempelvis inte en överförd tbc-smitta på arbetsplatsen som ett arbetsolycksfall eftersom det inte är en ”plötslig händelse”, som exempelvis när man sticker sig på en kanyl. Tbc är en luftburen smitta och anses vara en arbetssjukdom. Därför lämnas ingen ersättning av arbetsgivaren om inte sjukdomen har vållats i tjänsten eller genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen.

För att ersättning ska kunna lämnas vid arbetssjukdom måste skadan kvarstå efter 180 dagar och vara godkänd av Försäkringskassan, alternativt finnas med i ILO-förteckningen över arbetssjukdomar. Är den inte det utgår ingen ersättning för sveda och värk, psykiskt lidande eller andra olägenheter i övrigt, till exempel att tvingas byta arbetsplats, något som har drabbat en kvinnlig sjuksköterskekollega till mig.

Tryggade arbetsskadersättningar vid yrkesrelaterad smitta är en hjärtefråga. Jag smittades själv med hepatit C på min arbetsplats och stod under många år ekonomiskt utblottad trots en redan godkänd arbetsskada och våra gemensamma trygghetsförsäkringar vid arbetsskador. Den arbetsskadan hanterades som om jag drabbats av en förkylning, det tog många år under min arbetssjukdom innan jag fick mina ersättningar.

Yrkesrelaterad smitta är allvarliga arbetsolycksfall, 2010 antog EU ett nytt direktiv 2010/32/EU med krav att trygga våra arbetsplatser mot blodburen smitta. Direktiven gäller dock inte vid luftburen smitta.

2012 står vi inom vården fortfarande utan tillräcklig trygghet om vi blir smittade i vårt arbete, och situation är ännu värre för dem som råkar vara födda som kvinnor. Vi behöver trygghet och vi behöver jämlikhet oavsett kön, och vi behöver det nu!