I oktober deltog vi som representanter för Svenska barnmorskeförbundet i FIAPAC:s konferens i Sevilla, Spanien. FIAPAC är en internationell organisation för alla professionella yrkesutövare inom området abort och preventivmedel. 600 personer från 53 länder deltog.

Under konferensen pågick intensiva protestaktioner utanför hotellet. Människor skrek i kör ut sitt motstånd mot aborter: ”Baby-killers go home”. Abortmotståndare i Spanien är, som i många andra länder, kraftfulla och högljudda. 

Att inte verka för säkra aborter är att verka för illegala och osäkra aborter. Osäkra aborter innebär att antalet graviditetsrelaterade dödsfall ökar.

Abortvård är en kontroversiell fråga. Därför är det djupt olyckligt att EU röstat igenom resolutionen om möjlighet för vårdpersonal att vägra utföra vård med hänvisning till sitt samvete. En sjukhuschef kan ju till exempel bestämma att abortvård över huvud taget inte ska erbjudas på hennes eller hans sjukhus. Detta innebär att kvinnor inte kan vara säkra på att få abortvård ens i de länder där abort är lagligt.

Svenska barnmorskeförbundet protesterar mot denna samvetsklausul. Som barnmorskor arbetar vi inom sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Där ingår abortvård. En person med betänkligheter mot just abortvård bör inte utbilda sig till barnmorska.

Vistöder FIAPAC:s uttalande som antogs av deltagarna på konferensen, där deltagarna invände mot användningen av samvetsklausul i reproduktiv hälsa:

* Abortvård och lagstiftning är en grundläggande och potentiellt livräddande medicinsk service för kvinnor som de har rätt till.

* FIAPAC uttrycker en djup oro över Europarådets senaste resolution om ”Rätten till samvetsvägran i laglig medicinsk vård”.

* FIAPAC pekar även på den etiska skyldigheten för vårdpersonal att ge lagliga medicinska tjänster och prioritera patienters grundläggande behov av vård framför privata värderingar.

Catharina Zätterström,
vice ordförande Svenska barnmorskeförbundet

Marianne Johansson,
vice ordförande Svenska barnmorskeförbundet